torstai 13. huhtikuuta 2017

Mistä yrityksen toimintaympäristö koostuu?

Yhtenä merkittävänä työnä Toimintaympäristöt- opintojaksolla on PESTE- analyysin tekeminen työyhteisöpaikasta. Jotenkin sivuutin tätä aihetta aiemmassa blogipostauksessa, mutta kertaus on opintojen äiti :)

Tämän postauksen otsikko kertoo jo aika paljon- mistä kaikesta yrityksen toimintaympäristö oikein koostuu? Jokainen työssäkävijä ei välttämättä tähän aiheeseen hirveästi kiinnitä huomiota, vaikka syytä olisi. Tällaisen PESTE- analyysin avulla löytää helpommin yrityksen toimintaympäristöstä puuttuvat palaset ja muut kehittämiskohteet, joihin on syytä puuttua.

Ensin kannattaa avata hieman termiä:

PESTE on
- yritysfuturologiaan kuuluva menetelmä, jolla selvitetään ilmiön tai orgnaisaation poliittista, ekonomista, sosiaalista, teknistä ja ekologista tilaa sekä tulevaisuutta.

- yksityisen sektorin tulevaisuustyöhön kehitetty toimintaympäristöanalyysiin kuuluva kartoitusmenetelmä.


PESTE koostuu seuraavista osista:
Poliittiset tekijät (esim. lainsäädännön rajoitukset, kansainväliset sopimukset, kehittämispolitiikka)

Ekonomiset tekijät (esim. maailman/Euroopan/alueen talouskehitys, lamat, julkinen rahoitus)

Sosiaaliset tekijät (esim. arvot, kulutuskäyttäytyminen, muuttoliike)

Teknologiset tekijät (esim. tietoliikenne, verkkokauppa, virtuaalimaailma)

Ekologiset tekijät (esim. ilmaston muutos, jäteongelmat, infrastruktuurin muutos)

Jos yrityksesi ei ole vielä ottanut PESTE- menetelmää käyttöön, suosittelen sitä vahvasti- opiskelijakin osaa tehdä sen! Aluksi tehtävä vaikutti haastavalta ja jopa mahdottomalta, mutta kunhan silmiä avasi riittävästi huomasi eri osatekijöihin vaikuttavia tekijöitä. Kaikki tekijät eivät välttämättä täyty jokaisessa yrityksessä, se ei haittaa.


Kaikkein tärkeintä on löytää ne kehittämiskohteet, jotka voisi korjata - unohtamatta kuitenkaan tulevaisuuden kartoittamista.Ei kommentteja:

Lähetä kommentti