lauantai 25. maaliskuuta 2017

Intensiivi- viikon yhteenveto

Kuluneen viikon aikana onkin tullut opiskeltua ahkerasti uusia aiheita. Palvelujen toimintaympäristö on 15 opintopisteen mittainen opintokokonaisuus, johon sisältyvät seuraavat opintojaksot: Service English, Toimintaympäristö, Asiantuntijaviestintä, Informaatiolukutaito sekä Englannin kieli ja viestintä. 

Intensiivi-viikon aikana on tosiaan tullut kaikenlaista uutta infoa, teoriaa, käsitteitä, omia näkemyksiä on vahvistanut ja saanut muutenkin uutta näkökulmaa niin viestinnällisiin taitoihin kuin englannin kieleen. Tämän blogipostauksen tarkoitus on näyttää teille lukijoille, millaisia aihealueita opiskelimme tuon kuluneen viikon aikana. Jokaisesta opintojaksosta esitän myös lyhyen esittelyn sekä yleisesti sen, mitä uutta on tullut opittua.

Tervetuloa siis lukemaan viikkokatsausta intensiivi-viikosta!

Maanantai 20.3. Aamupäivän tunnit: Service English

Ensimmäisten tuntien aikana käytiin läpi taitavan asiakaspalvelijan työkaluja sekä perehdyttiin suureen kokonaisuuteen: kulttuurit. Myös asiakaspalvelun jäävuoriteoria tuli tutuksi. Vaikeimmaksi aiheeksi voisin mainita kulttuuriset sterotypiat. Kiinnostava opintojakso, jossa yhdistetään englannin kielen viestintä sekä kulttuurien tuntemus.

Päivän aiheet: Hofsteedin ja Trompenaarsin kulttuurimallit, Cultural Intelligence, kulttuuriset stereotypiat.

Iltapäivän tunnit: Toimintaympäristö

Ensimmäiset tunnit olivat aika puuduttavia. Emme periaatteessa edes menneet uuteen aiheeseen, vaan päivän teemana oli MM2017- työyhteisöjakson palautteiden kerääminen. Tehtäviä on tuolle opintojaksolle paljon luvassa, yhtenä muun muassa työyhteisöjaksosta tehtävä PESTE- analyysi ja
raportointi.

Tiistai 21.3. Aamupäivän tunnit: Informaatiolukutaito

Fellmannia Kampuksen informaatikko veti tämän lyhyen esittelyn. Kyseinen opintojakso on vain 1 opintopisteen pituinen, ja tavoitteina ovat muun muassa, että opiskelija osaa tunnistaa tiedonhallinan prosessin merkityksen tutkivassa oppimisessa sekä hankkia tietoa käyttäen tehokkaita ja monipuolisia välineitä.
Tästä opintojaksosta on varmasti paljon hyötyä, opinnäytetyötäkin ajatellen. Kurssilla tehdään tiedonhankinaan liittyviä tehtäviä.

Iltapäivän tunnit: Opettajatuutorin vetämät tunnit

Aiheina edelleen MM2017- työyhteisön yhteenveto, mikä oli onnistunut ja missä olisi kehitettävää.
Lisäksi ajankohtaisia asioita käytiin läpi muun muassa syksyn opintojaksoihin ilmoittautuminen ja työyhteisöjaksoihin liittyvät asiat.

Keskiviikko 22.3 Aamupäivän tunnit: Service English

Tunneilla käytiin läpi englannin kielellä kommunikointi sähköpostitse ja puhelimitse. Lisäksi ryhmätyönä perehdyttiin hankalan asiakkaan kohtaamiseen, jossa myös kulttuurilliset stereotypiat otettava huomioon. Opettaja antoi myös hyviä kirjavinkkejä, joiden avulla voi omaa kulttuurellista osaamistaan vahvistaa.

Päivän aiheet: emails in English, phone calls, itsetuntemus

Iltapäivän tunnit: Asiantuntijaviestintä

Uusi opintokokonaisuus alkoi! Opettajan mukaan asiantuntijaviestintä on hieman harhaanjohtava
 nimi tälle kurssille, koska ensimmäisen vuoden opiskelijat eivät voi vielä kutsua itseään asiantuntijoiksi. Kävimme kuitenkin läpi, mitä asiantuntijuus tarkoittaa terminä ja kävimme läpi viestintätaitoja. Tuolla opintojaksolla tullaan tekemään kaksi suurta työtä, jotka vaikuttavat myös arvosanaan: raportti Digitalist- tapahtumasta sekä artikkeli, jossa käytetään lähteitä ja esitetään myös viitteet.

Päivän aiheet: asiantuntija, fakta, viestintätaidot

Torstai 23.3 #Digitalist - tapahtuma 2017

Aamupäivällä oli TRAL:n (tradenomi alojen liitto) edustajien luento urasuunnittelusta.

Iltapäivällä vuorossa oli kauan odotettu Digitalist- tapahtuma, jossa esiteltiin ajankohtaiset vinkit digitaalisaatiosta ja muutenkin asiantuntijaviestinnästä. Tämän päivän kotiläksynä oli tehdä raportti kyseisestä tapahtumasta ja tutkia, millaisia viestintätaitoja asiantuntijat käyttävät esiintymisessään. Itse asiassa kyseessä on ensimmäinen ammattikorkeakoulu- tasoinen raportti, jolla on todella suuri painoarvo lopullisessa arvosanasta. Tähän on siis panostettava!

Perjantai 24.3

Uusi opintojakso alkaa: Englannin kieli ja viestintä. Ensimmäisten tuntien aiheina SWOT- analyysi ja työllisyystaidot. Englannin kieli on olennaisena osana tuota kurssia, joten kommunikointia in English!

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti